Etusivu
Organisaatio
Valmiit valmennusratkaisut
Räätälöidyt valmennusratkaisut
Valmentavat luennot
Urheilun henkinen valmennus
Näytevalmennukset
Tarjouskysely/Ota yhteyttä
Oppimistyylit
Uutiset
Intranet

VALMIIT VALMENNUSRATKAISUT - LISÄÄ VIRTAA JOHTOON

Toimitusjohtajille ja hallituksen puheenjohtajille suunnatussa Lisää virtaa johtoon valmennuksessa on laajennettuja moduleja normaaliin Lisää virtaa projektiin yhdistettynä. Tavoitteena on lisätä yrityksen johdon kykyä sitouttaa henkilöstöä haastavampiin tavoitteisiin. Normaaliin Lisää virtaa vuoden kestävään ohjalmaan kuuluu lisäksi:
 • Ohjaus ja kulku ryhmässä muiden johtajien kanssa pääryhmän lisäksi
 • 3 päivän intensiivivalmennus pohjautuen PCM (Process Communication Model) valmennukseen.
  Ks. erillinen liite
 • Ohjaavan filosofian työkalut tapaamisineen 6-8kpl kpl muiden johtajien kanssa.
 • Ohjaus kokeneimpien valmentajien seurassa

Ohjaava filosofia on yrityksen toiminnan perusta, jonka päälle rakentuu:

 • Työntekijöiden luottamus yritykseen hyvänä työpaikkana
 • Asiakkaiden luottamus yritykseen laadukkaana toimittajana
 • Yhteistyökumppaneiden luottamus yritykseen tasapuolisena verkoston jäsenenä
 • Omistajien luottamus yritykseen tehokkaana taloudellisena toimijana

Ohjaava filosofia helpottaa päätösten ja työn tekemistä käytännössä mm. seuraavilla alueilla:

 • Strategian valinnassa
 • Brändin luomisessa
 • Toimintajärjestelmän kehittämisessä
 • Johtamisessa ja esimiestyössä
 • Rekrytoinnissa

Yrityksen Ohjaavan filosofian kiteytys ja sen mukaisesti toimiminen mahdollistaa yrityksen korkean energiatason, erinomaisen työilmapiirin ja oppimisinnon. Tämän seurauksena yritys voi toimia jatkuvasti laadukkaasti ja tehokkaasti.

Ohjaavan filosofian sisältö (© Onlife Oy)

Ohjaava filosofia kuvaa yrityksen identiteettiä: keitä me olemme ja miten eroamme muista. Ydinarvot ja -uskomukset kuvaa sen mikä yritykselle on tärkeää toiminnassa, millä tavoin yrityksessä työtä tekevät kohtelevat toisiaan, kumppaneitaan ja asiakkaitaan, mikä on yrityksen rooli yhteiskunnassa ja mitä asioita pidetään loukkaamattomina. Ydinarvot ja - uskomukset pysyvät muuttumattomana vuosikymmeniä.
Toiminnan tarkoitus kumpuaa yrityksen ydinarvoista ja - uskomuksista ja ilmaisee sen, miksi se on olemassa. Se kuvaa syvällisesti tiiviissä ja herättävässä muodossa, mitä inhimillisiä perustarpeita tai - tarvetta yritys haluaa toiminnallaan tyydyttää. Tarkoitus pysyy muuttumattomana vuosikymmeniä.

Tulevaisuuden tavoitetila kuvaa tunteisiin vetoavasti ja innostavasti sen, mitä yrityksen halutaan konkreettisesti saavan aikaan johonkin määriteltyyn ajankohtaan mennessä. Ihmisissä uinuvien voimavarojen herättämiseksi tavoitteen tulee olla haastava mutta kuitenkin mahdollisuuksien rajoissa. Tavoitetilan elävä kuvaus ilmaisee sen mitä yrityksen työntekijät, asiakkaat, yhteistyökumppanit, omistajat ja yhteiskunnalliset vaikuttajat voisivat spontaanisti sanoa yrityksestä silloin, kun tahtotilassa kuvattu tavoite on saavutettu. Elävä kuvaus uudistetaan tulevaisuuden tavoitetilan uudelleen määrittelyn yhteydessä.

Ydinarvot ja –uskomukset ja toiminnan tarkoitus kuvaavat sen mitä yritys on ja miten se toimii käytännössä nyt. Nämä ydinasiat ovat olemassa yrityksessä, prosessi auttaa yritystä löytämään ne sisältään. Kuvaukseen ei sisällytetä mitään sellaista mitä tai millainen yritys haluaisi olla, mutta ei (vielä) ole.

Tulevaisuuden tavoitetilan määrittely on luomisprosessi. Konkreettisen, innostavan, uskaliaan mutta silti uskottavan tavoitteen oleellinen merkitys yritykselle on, että se herättää ihmisten valmiuden muutoksiin. Innostavan ja haasteellisen tavoitteen saavuttamiseksi ihmiset ovat valmiita oppimaan uutta. Yrityksen strategiavalinta ja -päivitykset perustuvat realistiseen arvioon siitä mikä keinovalikoima kussakin tilanteessa parhaiten vie kohti yrityksen omaa ja yhteiseksi koettua tavoitetilaa. Tavoitetilan kuvaus helposti ymmärrettävässä muodossa auttaa ihmisiä ymmärtämään strategiavalintoja ja näkemään työnsä merkityksen kokonaisuudessa.