AKTIVISTIT - toimijat

Aktivistit hakeutuvat ennakkoluulottomasti uusiin kokemuksiin. He nauttivat nykyhetkestä ja ovat onnellisia välittömistä kokemuksista, eivätkä epäröi: ja nämä ominaisuudet ovat omiaan saamaan aktivistit innostumaan lähes kaikesta, mikä on uutta.

Aktivistien filosofiana voisi olla: "Yritän mitä tahansa ainakin kerran!". Heille on ominaista toimia ensin ja ajatella seurauksia vasta jälkikäteen. Heidän päivänsä ovat työntäyteisiä. He "taklaavat" ongelmat aivotyöskentelyllä. Heti kun mielenkiinto on lopahtanut, aktivistit ovat jo hakemassa uusia kokemuksia. He ovat taipuvaisia menestymään uusissa asioissa, mutta tympääntyvät pian, kun asioita ryhdytään perusteellisemmin kehittelemään.

Aktivistit viihtyvät suurissa ihmisjoukoissa, mutta haluavat silloinkin olla kaikkien keskipisteenä.


POHDISKELIJAT - "heijastelijat"

Pohdiskelijoille on tyypillistä seisoa taka-alalla ja miettiä kokemuksiaan monesta eri näkökulmasta. He kokoavat tietoa eri tahoilta ja pohdiskelevat ja punnitsevat perusteellisesti, ennen kuin tekevät johtopäätöksiä. Heille on merkityksekkäintä perusteellinen tiedon kokoaminen ja analysointi, joten päätöksien teko pitkittyy.

Pohdiskelijoiden filosofiana voisi olla: "Olen mahdollisimman varovainen." He ovat miettiväisiä ihmisiä, jotka haluavat ajatella asiaa monelta taholta, kaikkine merkityksineen, ennen kuin tekevät elettäkään päätöksistä. He mieluiten vetäytyvät syrjään, tarkkailijan asemaan kokouksissa ja keskusteluissa ja nauttivat siten toisten ihmisten toimintojen havainnoimisesta. He kuuntelevat ja tarkkailevat muita ihmisiä, ovat hetken "tuuliajolla" keskusteluissa, kunnes tekevät omat huomautuksensa.

Ominaista pohdiskelijoille on "heijastella" toisten ihmisten ajatuksia, pitää matalaa profiilia. He ovat myös hieman etäisiä. Kun pohdiskelijat toimivat, he yhdistävät laajaan kokonaisuuteen menneen ja nykyajan sekä omat ja muiden havainnot.


TEOREETIKOT - tutkijat

Teoreetikot pohdiskelevat ongelmaa loogisesti, edeten askel askeleelta. He sulauttavat erilaisia tietoja aukottomiin teorioihin. He pyrkivät tavoittelemaan täydellisyyttä, eivätkä lepää, ennen kuin asiat ovat täysin kunnossa suunnitellusti ja järkeenkäyvällä tavalla hoidettu. Teoreetikot ovat analysoijia. Heitä kiinnostavat erityisesti perusolettamukset, periaatteet, teoriat, mallit ja ajattelutavat.

Teoreetikkojen filosofiassa on tärkeintä rationalisointi ja logiikka: "Jos se on loogista, se on hyvää." Kysymykset, joita he toistuvasti kyselevät ovat: "Onko siinä järkeä? Miten se sopii tuon kanssa? Mitkä ovat perusolettamukset?". He ovat taipuvaisia olemaan erillään muista, ovat analyyttisiä ja paneutuvat antaumuksellisesti mieluummin järkeenkäypään objektiivisuuteen kuin subjektiivisuuteen. Heidän lähestymistapansa ongelmiin on jatkuvasti looginen. Tämä on heidän psyykkeensä tarkoitus ja he torjuvat jyrkästi kaiken, mikä ei siihen muottiin sovellu.

Teoreetikoilla on tapana maksimoida varmuus ja he tuntevat epämukavuutta, jos ajatteluissa ja pohdinnoissa eksytään aiheesta, tehdään subjektiivisia päätelmiä ja asiaankuulumattomia huomautuksia.


PRAGMAATIKOT - käytännön kokeilijat

Pragmaatikot haluavat kokeilla, miten ideat, teoriat ja tekniikat toimivat käytännössä. He etsivät innokkaasti uusia ideoita kokeillakseen ensimmäisenä niiden soveltuvuutta käytäntöön. He ovat juuri niitä ihmisiä, jotka syöksyvät kursseilta pursuten uusia ideoita, joita haluavat soveltaa käytäntöön. Nämä kokeilijatyypit haluavat saada mielenkiintoisiksi kokemansa asiat toimimaan nopeasti ja varmasti.

Pragmaatikot saattavat närkästyä, jos keskustelun päätökset ja ratkaisut jäävät avoimeksi. He seisovat jalat lujasti maassa ja ratkaisevat ongelmat niin, että päästään käytännöllisiin ratkaisuihin ja pyritään selvittämään ongelmat. He reagoivat ongelmiin mahdollisuutena ja haasteena.

Käytännön kokeilijan filosofiana on: "Aina on olemassa parempi tapa, ja jos se toimii, se on hyvä."