Etusivu
Organisaatio
Valmiit valmennusratkaisut
Räätälöidyt valmennusratkaisut
Valmentavat luennot
Urheilun henkinen valmennus
Näytevalmennukset
Tarjouskysely/Ota yhteyttä
Oppimistyylit
Uutiset
Intranet

OPPIMISTYYLIT

Valitse väittämät, joiden kanssa olet samaa mieltä.  
 
1. Minulla on voimakas käsitys oikeasta ja väärästä  2. Toimin usein ajattelematta seurauksia
3.  Pyrin ratkaisemaan ongelmat askel askeleelta 4. Mielestäni muodolliset toimintamuodot ja -tyylit rajoittavat ihmisiä
5. Olen suorapuheisen ihmisen maineessa 6. Mielestäni tunteisiin perustuva toiminta toimii yhtä hyvin kuin tarkkaan järkeilyyn ja analyyseihin perustuva
7. Pidän työstä jossa minulla on tarpeeksi aikaa suunnitteluun ja täytäntöönpanoon 8. Kyselen säännöllisesti ihmisiltä heidän tuntojaan
9. Tärkeintä on toimiiko jokin käytännössä 10. Etsin aktiivisesti uusia kokemuksia
11. Kun kuulen uudesta ideasta tai lähestymistavasta, alan välittömästi selvittää kuinka voin käyttää sitä käytännössä 12. Pitäydyn tiukassa itsekurissa, pidän kiinni dieetistäni, harjoittelen säännöllisesti, pidän kiinni sovituista rutiineista ym.
13. Kunnia-asiani on tehdä perusteellista työtä 14. Tulen parhaiten toimeen loogisten, analyyttisten ihmisten kanssa ja huonoimmin spontaanien, "järjenvastaisten" ihmisten kanssa
15. Tulkitsen saamani tiedot tarkkaan ja vältän hätiköityjä johtopäätöksiä  16. Päädyn ratkaisuun harkittuani monia eri vaihtoehtoja
17. Pidän enemmän uusista, epätavallisista, kuin käytännöllisistä ideoista  18. En pidä epäjärjestyksestä, vaan mieluummin järjestän asiat järkevään järjestykseen
19. Pitäydyn kirjoitetuissa toimintatavoissa, jos katson ne tehokkaaksi tavaksi suorittaa tehtävä 20. Haluan toimia yleisen mielipiteen mukaan
21. Keskustelussa haluan päästä suoraan asiaan 22. Pyrin pitämään etäisyyttä ja melko muodollisia suhteita työpaikalla
23. Nautin haasteista tehdä jotain uutta ja erilaista 24. Pidän spontaaneista ja hauskaa pitävistä ihmisistä
25. Kiinnitän erittäin tarkkaa huomiota yksityiskohtiin ennen yhteenvedon tekemistä  26. Mielestäni on vaikeaa tuottaa ideoita spontaanisti
27. Pidän siitä että käydään suoraan asiaan 28. Varon tekemästä turhan hätäisiä johtopäätöksiä
29. Käytän mieluummin mahdollisimman monia tietolähteitä - mitä enemmän tietoja asiasta, sitä parempi 30. Ailahtelevat ihmiset, jotka eivät ota asioita tosissaan ärsyttävät minua 
31. Kuuntelen muiden mielipiteitä ennen omani ilmaisemista 32. Pyrin kertomaan avoimesti tunteistani
33. Neuvotteluissa pidän muiden osapuolten liikkeiden tarkkailemisesta 34. Reagoin tapahtumiin mieluummin spontaanisti, joustavalla pohjalla kuin valmiiksi suunnitellulla tavalla
35. Teen mielelläni kaavioita, taulukoita, haarautumisohjelmia, suunnitelmia sattuman varalle ym. 36. Huolestun jos joudun antamaan keskeneräisen työn nähtäväksi pysyäkseni määräajassa
37. Ihmisen käytännöllisyys ratkaisee miten tuomitsen hänen ideansa  38. Hiljaiset. ajatuksissaan olevat ihmiset saavat minut tuntemaan oloni vaivautuneeksi 
39. Ihmiset, jotka haluavat hoputtaa asioita ärsyttävät minua 40. On tärkeämpää nauttia tästä hetkestä, kuin ajatella mennyttä tai tulevaa
41. Mielestäni päätökset, jotka perustuvat perusteelliseen analyysiin tiedosta, ovat varmempia kuin oivallukseen perustuvat 42. Pyrin olemaan perfektionisti
43. Keskusteluissa yleensä esitän paljon spontaaneita ideoita 44. Kokouksissa esitän käytännöllisiä ja realistisia ideoita 
45. Useimmiten säännöt on tehty rikottaviksi 46. Mieluummin pysyttelen taka-alalla tilanteessa ja harkitsen kaikki näkökulmat
47. Näen usein epäkohtia ja heikkouksia muiden ihmisten perusteluissa 48. Kaiken kaikkiaan puhun enemmän kuin kuuntelen
49. Huomaan usein parempia, käytännöllisempiä tapoja saada tehtävä tehdyksi 50. Mielestäni kirjoitettujen raporttien pitäisi olla lyhyitä ja ytimekkäitä
51. Mielestäni järjellinen ja asiallinen ajattelu pelastaa päivän 52. Puhun mieluummin asiaa, kuin tempaudun mukaan sosiaaliseen keskusteluun
53. Pidän ihmisistä, jotka lähestyvät ongelmaa realistisesti mieluummin kuin teoreettisesti 54. Neuvotteluissa tulen kärsimättömäksi asiaankuulumattomuuksista ja poikkeamisista
55. Jos minun pitää antaa kirjallinen raportti teen paljon luonnoksia ennen lopullista versiota 56. Haluan tehdä asioita ja nähdä toimivatko ne käytännössä
57. Haluan lähestyä ratkaisua loogisen järjestyksen mukaan 58. Nautin olla se, joka puhuu paljon
59. Neuvotteluissa huomaan olevani realisti, pidän neuvottelijat asiassa ja vältän villejä spekulointeja 60. Haluan punnita monia eri asioita ennen päättämistä
61. Neuvotellessani muiden kanssa olen usein puolueettomin ja objektiivisin 62. Neuvottelussa pidän mieluummin "matalaa profiilia" kuin otan johdon käsiini ja hoidan puhumisen
63. Haluan yhdistellä tämänhetkisiä toimintoja pitkän tähtäimen suunnitelmiin 64. Kun asiat menevät pieleen, kohautan hartioitani ja pistän sen kokemuksen piikkiin
65. Minulla on taipumus hylätä spontaanit ideat epäkäytännöllisinä 66. On parempi miettiä tarkasti ennen kuin toimii
67. Kaiken kaikkiaan kuuntelen mieluummin kuin puhun 68. Minulla on taipumus olla kova ihmisiä kohtaan joilla on vaikeuksia sopeutua loogiseen lähestymistapaan
69. Useimmiten olen sitä mieltä, että tarkoitus pyhittää keinot  70. En välitä jos loukkaan ihmisten tunteita kunhan työ tulee tehdyksi 
71. Mielestäni muodollisten suunnitelmien käyttäminen kangistaa 72. Kuulun ihmisiin, joiden mielestä elämä on useimmiten yhtä juhlaa
73. Teen mitä tahansa saadakseni työni hoidettua 74. Kyllästyn nopeasti järjestelmälliseen, yksitoikkoiseen työhön
75. Pidän asioiden takana piilevien oireiden, periaatteiden ja teorioiden tutkimisesta  76. Minua kiinnostaa aina saada selville mitä ihmiset ajattelevat
77. Haluan, että kokoukset pidetään hyväksytyn kaavan mukaan, pidättäytyen kirjoitetussa pöytäkirjassa 78. Pysyttelen kaukana puolueellisista ja kaksiselitteisistä yksityiskohdista
79. Nautin kriisitilanteiden luomasta dramaattisuudesta ja jännityksestä 80. Ihmiset pitävät minua usein tunteettomana heidän tunteitaan kohtaan 
 
  Aktivisti Teoreetikko Pragmaatikko Pohdiskelija
Yhteensä

Taulukko | Yleiset mallit