Etusivu
Organisaatio
Valmiit valmennusratkaisut
Räätälöidyt valmennusratkaisut
Valmentavat luennot
Urheilun henkinen valmennus
Näytevalmennukset
Tarjouskysely/Ota yhteyttä
Oppimistyylit
Uutiset
Intranet

VALMIIT VALMENNUSRATKAISUT - PCM SEMINAARI

Kesto 3vrk

MIKSI ?


 • kokoukset ovat usein tehottomia ?
 • jotkut suhtautuvat kaikkeen kielteisesti ?
 • työtoverini laiminlyö tehtäviään ?
 • alaiseni tekee jatkuvasti virheitä ?
 • asiakkaani ei hyväksy järkeviä perustelujani ?
 • jotkut henkilöt sabotoivat uusia asioita ?
 • osa asiakkaistamme on tyytymättömiä ?
 • esimieheni ei kuuntele minua loppuun ?
 • en saa ihmisiä kiinnostumaan ideoistani ?
 • jne........


VASTAUS:

Kommunikaatio-ongelmat

 

Lue, miten PCM Process Communication Model-ohjelma voi auttaa.

PCM konseptin tausta

PCM- konseptin on kehittänyt amerikkalainen filosofian tohtori, psykologi ja terapeutti Taibi Kahler. Presidentti Clinton, itsekin PCM -seminaarin käynyt, on sanonut, että tohtori Kahler tietää enemmän ihmisen persoonallisuudesta ja henkilöiden välisestä kommunikaatiosta kuin kukaan muu U.S.A :ssa.

PCM perustuu yli 15 vuoden tutkimustyöhön, jonka pohjalta on luotu muidenkin kuin psykologien käyttöön sopiva menetelmä persoonallisuuden analysointiin ja stressikäyttäytymisen ennustamiseen sekä kommunikaatiotaitojen kehittämiseen.

Tri Kahler sai vuonna 1977 PCM persoonallisuusanalyysistään arvostetun Eric Berne Memorial Scientific Award-palkinnon, jonka kansainvälinen transaktioanalyysiyhdistys ITAA myöntää. Valintaan osallistui yli 20.000 kollegaa 52:sta maasta.Ohjelma on laajalti käytössä paitsi Yhdysvalloissa, myös useissa Euroopan maissa.

 

whitehouse

Former President Bill Clinton:

Taibi Kahler is a genius. He knows more about personality dynamics than anyone I know in the world.

You have been a good friend and helpful advisor. I'll certainly let appropriate people know about your company when I see an opportunity. I'm sure there are many out there who would benefit from your expertise.

Senator Hillary Rodham Clinton:

The Process Communication Model provides a framework for evaluating the information one wishes to communicate and the best means for doing so with various recipients of that information.

I appreciate Taibi taking the time to provide the special seminar for us and look forward to many years of making use of what I learned.

 

Tässä joidenkin asiakkaittemme kommentteja:

Toimitusjohtaja Simo Palokangas, HK Ruokatalo Oyj

“ Tämä on ensimmäinen malli, joka on avannut minulle sen miksi ihmiset käyttäytyvät niin kuin käyttäytyvät. Koko johto oli samalla kurssilla ja opimme tuntemaan hyvin toisiamme. Enää ei tarvitse näytellä tai pelata pelejä.”


Toimitusjohtaja Seppo Ilvessalo, Merita Henkivakuutus Oy

“ Haimme työkaluja johtoryhmämme jäsenten kommunikointi ja johtamistaitojen kehittämiseen. PCM täytti hyvin odotuksemme. Erityisen hyödyllistä ja antoisaa oli oppia tuntemaan eri persoonallisuustyypeille ominaiset kommunikointitavat ja motivoitumistekijät. Niiden perehtymistä pidän suositeltavana ainakin kaikille esimiestehtävissä toimiville.”

 

Päävalmentaja Mika Toivola, HC Ässät Oy

" Kurssi oli hyvä väline määrittelemään oman johtamistyylini vahvuuksia ja heikkouksia. Oman tunnetilan arviointi ja siinä tapahtuvat muutokset kovan painetilan alla auttavat varmasti selviytymään paremmin stressitilanteista.

PCM -kurssia voin suositella kaikille johtajatehtävissä toimiville, jotka haluavat kehittää omaa johtamistapaansa ja lukea siinä tapahtuvia pos / neg muutoksia."

 

Tuotepäällikkö Pekka Tyllilä, Oy Ekström Ab Paineilmatekniikka

“ Helpotti tulkitsemaan uudella tavalla asiakkaan käyttäytymistä.Persoonallisuuserot eivät enää haittaa yhteistyötä, keskeinen osaamisalue myynnin ammattitaidon kannalta. Todella hyödyllisiä työkaluja tarttui takkiin huomattavasti enemmän kuin tavanomaisella kurssilla.”Kehityspäällikkö Pasi-Heikki Rannisto, Finnet Focus Oy

“ Olen pystynyt hyödyntämään PCM -kurssia työssäni kouluttajana, kouluttajien kehittäjinä ja esimiehenä. Minulle PCM antoi hyvän työkalun ymmärtää omia ja työkavereiden toimintatapoja ja käyttäytymistä. Sain välineitä kehittää itseäni ja muita parempaan ja tehokkaampaan toimintaan. Suosittelen jos uskallat ottaa riskin itsesi kehittämisestä, tällä kurssilla ei nimittäin järki lepää takapenkissä.....”


Toimitusjohtaja Esa Mäki, Biolan Oy

” Olen tehnyt Humanicin ja Mika Kuusiston kanssa yhteistyötä vuodesta 2003 lähtien. Mika on ollut ensi tapaamisesta lähtien vahva osaaja muutostilanteiden johtamisvaateissa. Mikan osaaminen on vahvistunut vuosien kuluessa. Erityisen hyvänä henkilöstön kehittämismuotona olen kokenut Mikan vetämät PCM-seminaarit. PCM- avaa minusta ymmärrettävällä ja käytännöllisellä tavalla ihmisten erilaisuutta.”


Toimitusjohtaja Aaron Michelin, Enersense Oy

" Ammattikouluttajana koen kouluttamisen jatkuvana prosessina. Kouluttajan ja valmentajan perusosaamiseen liittyy kuitenkin elementtejä, jotka ovat muita tärkeämpiä. Itse esiintymistaito ja siihen liittyvät asiat ovat tietenkin tärkeitä. Tietopuolella peruselementteihin kuuluu oppimisprosessin ymmärtäminen, mitkä ovat eri oppimismetodit, millä tavalla ihminen oppii.

Näin taitava kouluttaja/ valmentaja pystyy todelliseen kommunikointiin yleisön kanssa.

Kommunikaation peruselementti on NLP jonka ymmärtäminen ja hallitseminen auttaa tehostamaan ja syventämään kommunikaatiota. Käytyäni PCM-kurssin, ymmärsin, että myös PCM kuuluu samaan sarjaan. PCM kertoo selkeästi ja ymmärrettävästi eri persoonallisuuksien erot ja niistä johtuvat käytöstavat sekä stressitilanteessa käytöspoikkeamat.

2-3 päivän kurssin aikana kävijälle selviää oman persoonallisuuden lisäksi myös työtoverien ja monen läheisen ihmisen persoonallisuudenrakenne. Erityisen mielenkiintoiseksi PCM-koulutuksen tekee ennen koulutusta tehtävä kartoitus ja siitä saatava analyysi. Osallistujat saavat kuvan omasta nk. persoonallisuuden kerrostalostaan. Näin jokainen osallistuja on huomioitu yksilönä jo ennen kurssin alkamista. Kurssin aikana pääsee tutustumaan muiden osallistujien taloihin ja vuorovaikutus eri kurssilaisten kesken voi olla merkittävää.

Mika Kuusisto on erinomainen PCM kouluttaja. Hän on parhaimmillaan luonnon äärellä ja normaaleissa koulutustiloissakin hänestä voi aistia "luonnon rauhaa". Näin osallistujille ei tule tunnetta mistään pakko-oppimisesta tai PCM:n ylivertaisuudesta. Näin on hyvä keskittyä oman persoonansa tutkimiseen PCM:n avulla. Voin lämpimästi suositella PCM- kurssia kenelle tahansa, joka haluaa selventää/ kirkastaa omaa persoonallisuuttaan ja samalla oppia ymmärtämään muita persoonallisuuksia."

 

PCM- SEMINAARIOHJELMA

1 PÄIVÄ - ERILAISUUDET - TOIMINNAN VOIMA VAI ESTE ?

 • Avaus ja tavoitteet
 • Olemme erilaisia. Kuusi persoonallisuustyyppiä - yleiskatsaus.
 • Jokainen on yksi näistä kuudesta. Meissä kaikissa on myös jonkin verran muita tyyppejä.
 • PALAUTE - oma rakenteesi.
 • Havainnointi ja kontaktitapa. Miten eri tyyppiset yksilöt havainnoivat
  maailmaa, keräävät tietoa ja tekevät päätöksiä.Meidän viitekehyksemme.
 • Psykologiset tarpeet ja miten eri tyyppiset ihmiset motivoituvat toimimaan.
 • Keskusteluja pareittain ja ryhmissä aiheiden pohjalta. Mitä tämä tarkoittaa meidän tilanteessamme.

2 PÄIVÄ - MOTIVAATIO JA KOMMUNIKAATIO

 • Johtamis ja vuorovaikutustyylit ( vaikuttamistavat)
 • Persoonallisuuden osat ja energian käyttö.
 • Vuorovaikutuskanavat
  • positiivisen ja negatiivisen vuorovaikutuksen tunnistaminen.
  • miten itse voin viestiä positiivisilla kanavilla ?
  • entä jos asiakas tai työtoveri ei ole positiivisella kanavalla ?
 • Miten voin muuttaa vuorovaikutuksen positiiviseksi ja tuloksia tuottavaksi ?
 • Miten annan positiivista ja negatiivista palautetta vuorovaikutuskanavia käyttäen.
 • Psykologiset tarpeet jatkuu.
 • Miten voin tunnistaa asiakkaani ja työtoverini persoonallisuustyypin-entä ystäväni ?
 • Keskusteluja...........

3 PÄIVÄ - STRESSIN HALLINTA

 • Stressin kolme astetta ja mitä se tarkoittaa johtamis- , yhteistyö ja asiakas- tilanteessa.
 • 1. asteen stressikäyttäytyminen . Hiostajat
 • 2. ja 3. asteen stressikäyttäytyminen. Epäonnistumismekanismit.
 • Oman ja yhteistyökumppanin stressin tunnistaminen.
 • Syyt stressiin.
 • Ennalta ehkäisy ja motivaation säilyttäminen.Miten hallitsen omat paineeni.
 • Vaikuttamiskeinoja yhteistyökumppanin stressitilanteissa.
 • Eri tyyppiset yksilöt yhteistyökumppaneina.
 • Keskusteluja.......