Etusivu
Organisaatio
Valmiit valmennusratkaisut
Räätälöidyt valmennusratkaisut
Valmentavat luennot
Urheilun henkinen valmennus
Näytevalmennukset
Tarjouskysely/Ota yhteyttä
Oppimistyylit
Uutiset
Intranet

VALMENTAVAT LUENNOT

Tarvitseeko organisaatiosi herättäjää ja haluatko vaikuttavan tiivistyksen luennon muodossa. Silloin ratkaisu on valmentava luento, joita voidaan pitää monissa erilaisissa tilaisuuksissa. Sellaisia ovat mm. projektien aloitustilaisuudet, asiakastilaisuudet, myynnin kehittäminen, pikkujoulut jne. Yhtenäistä Humanic Oy:n valmentaville luennoille on, että vuosien varrella koetut valmennuskokemukset pakataan lyhyisiin, intensiivisiin paketteihin, joilla voidaan lyhyessäkin ajassa vaikuttaa herättävästi valmennettavien ajatus/ toimintamaailmaan. Nämä tilaisuudet näyttelevät merkittävää roolia toiminnassamme, sillä usein ne johtavat pidempiin kohdeyrityksen sisäisiin valmennusratkaisuihin.

Valmentavien luentojen aiheita:

Ymmärrätkö itseäsi? Entä työtoveriasi?

Amerikkalaisen fil. tri psykoterapeutti Taibi Kahlerin mukaan huono kommunikointitaito on eräs merkittävimmistä rahanmenetystä aiheuttavista tekijöistä yrityksen kokoon ja toimialaan katsomatta. Hänen luomansa PCM menetelmä(Process Communication Model) tarjoaa helpon ja selkeän tavan hahmottaa erilaisten ihmisten persoonallisuutta. Saat konkreettisia työkaluja motivointiin, johtamiseen, myyntiin/markkinointiin, stressin hallintaan, asiakaspalveluun jne. Maailman johtavat koulutusorganisaatiot kuten NASA ovat jo vuosia käyttäneet mallia henkilöstönsä valinnoissa. Taibi Kahler on myös toiminut Bill Clintonin henkilökohtaisena valmentaja vuorovaikutustaitojen kehittämisessä.

Ymmärrätkö itseäsi? Entä työtoveriasi? on nelituntinen valmennus, joka pohjaa Kahlerin oppeihin. Faktaa. Tunnetta. Hauskuutta.
Luvassa siis kaikkien tiivistysten äiti ja tehokkain aivobic, johon olet koskaan osallistunut.
Lisätietoja aiheesta: www.kahlercom.com tai www.kahler- pcm.com

Lisää virtaa

Tiivistelmä Humanic Oy:n Lisää virtaa yhden vuoden valmennuksesta. Valmennuksessa käydään läpi tärkeimmät asiat mitä tulee huomioida yksilön ja työyhteisön tuottavuuden kannalta.

Oman energisyyden maksimointi

Kuinka paljon ihminen voi kestää ja mitä se vaatii? Markku Saarisen vetämässä valmennuksessa opit miten voit kasvattaa omaa henkilökohtaista kapasiteettiasi ja löytää erinomaisen fyysisen ja psyykkisen kunnon.

Lisää virtaa tavoiteasetantaan

Tavoitteilla on keskeinen merkitys elämässämme. Ne joilla niitä on saavuttavat yleensä elämässä enemmän ja ovat tyytyväisempiä kuin ne joilla niitä ei ole. Tärkeää on myös tavoitteiden tasapaino. Tarvitsemme tavoitteita eri elämän osa- alueille. Tavoitteiden tulisi myös olla laadittu oikealla tavalla jotta niihin ylipäätänsä päästään. Valmennus keskittyy tavoitteiden tasapainoon ja tapaan, jolla niitä laaditaan.

Tuoli valmennus

Jos organisaatiosi tila on syystä tai toisesta tulehtunut voidaan lyhyessäkin ajassa tehdä ihmeitä. Tässä tuolin ympärillä tapahtuvassa valmennuksessa mietitään asioita sekä omasta, että toisen ihmisen näkökulmasta. Käsiteltäviä asioita mm. voittaminen/ häviäminen, kritiikin antaminen/saaminen/käsittely, ylivoimaisen joukkueen peruselementit. Eräs keskeinen opetusmetodi on nauru joka tuntuu olevan katoava luonnonvara yritysmaailmassa. Naurulla on kuitenkin havaittu sekä terveyttä, että myös työyhteisön hyvinvointia edistävä vaikutus. Tämä valmennus sopii myös hieman kevyempien (esim.pikkujoulut) alustavaksi ohjelmanumeroksi.

Osaava ja tuloksellinen myyjä

Toiset meistä osaavat myydä miltei mitä tahansa ilman sen suurempia ponnisteluja – intuitiivisesti. Kokemukseni mukaan hyvät myyntitaidot ovat kuitenkin opeteltavissa. Kyse on vain myyntiprosessin kokonaisuuden ymmärtämisestä ja sen jälkeen määrätietoisesta harjoittelemisesta. Koko prosessia voidaan tukea oikeanlaisella tavoiteasetannalla ja hyvällä myynnin seurannalla. Tässä valmennuksessa keskitymme ymmärtämään nykyaikaisen myyntiprosessin eri vaiheita ja tarkastelemaan missä kohtaa voisimme saada nousujohteista kehitystä ja entistä parempia myyntituloksia aikaiseksi. Valmentava luento sopii myös niille joilla on vaikeuksia myydä itseään esim. rekrytointi tai muussa samankaltaisessa tilanteessa.

Hyvän asiakaspalvelun aakkoset

Asiakaspalvelun laatu erottelee keskinkertaiset ja erinomaiset palveluyritykset toisistaan. Mistä näiden kahden välinen ero sitten johtuu ja voisiko tie keskinkertaisesta erinomaiseksi olla toteutettavissa sinun yrityksessäsi. Kyse ei ole mistään tempuista vaan yrityksen eri toimintojen analyyttisestä tarkastelusta ja systemaattisesta kuntoon saattamisesta. Valmennusaiheita mm. oikeanlainen johtaminen osana motivoitunutta asiakaspalvelua, sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu, asiakaspalveluprosessin oikeanlainen läpivienti, askeleen edellä menetelmä.

Oikeanlainen ravinto osana energisyyttä

Yhä useammat ihmiset altistavat itsensä epäterveellisille elämäntavoille, joista yksi suurimmista haittatekijöistä on ravinnon sisällön köyhtyminen. Tämä taas johtaa herkästi kierteeseen, joka vaikuttaa jaksamiseemme ja sitä kautta myös tuottavuuteemme. Tässä valmennuksessa käymme läpi kaikki ne tekijät millä voit ravitsemusasioilla parantaa jaksamistasi ja energisyyttäsi.

Nousukausi - vuoksi

Tässä valmennuksessa paneudutaan taloudellisen nousukauden tuomiin mahdollisuuksiin kasvattaa yrityksen liiketoimintaa. Valmennuksessa tarkastellaan yrityksen liiketoiminnan ja voimavarojen suuntautumista sinne, mistä yrityksen tulos on mielekkäimmin otettavissa.

Laskukausi- luode

Taloudellisen taantuman yllättäessä reagoidaan siihen yleensä kahdella tavalla. Painetaan paniikkinappulaa tai reagoidaan siihen mahdollisuutena. Onko yrityksellänne strategia huonojen aikojen varalle? Tässä valmennuksessa laaditaan strategia, joka tähtää markkinaosuuksien ottamiseen silloin kun sen ei luulisi olevan mahdollista. Valmennus voidaan toteuttaa ennen taantumaa tai silloin kun se on jo olemassa.